شیمی ساختمان

شیمی ساختمان رسپاد
 • WP-67 CRYSTALLINE

 • WP-P3C

 • PlastiPod CR Series

 • Plastipod CR59 A

 • PlastiPod CR59 N

 • Plastipod CR59 R

 • PlastiPod CR64 A

 • PlastiPod CR64 N

 • PlastiPod CR64 R

 • PlastiPod CR67

 • PlastiPod HM Series

 • PlastiPod HM59 A

 • PlastiPod HM59 R

 • PlastiPod HM64 N

 • PlastiPod HM64 R

 • PlastiPod HM67 A

 • PlastiPod HM67 N

 • PlastiPod HM67 R

 • PlastiPod PWP

 • سوپر ژل میکروسیلیس

 • پرایمر امولوسیونی پایه آب

 • ژل میکروسیلیس

 • KLATEX TL

 • KLATEX-TCS

 • LatexPod C100

 • EPOTEX

 • GMC 450

 • Growcrete GRC 350

 • Growcrete GRC 450

 • Growcrete GRC 550

 • IEP-3C

 • Repod C100

 • Repod C200

رنگ های ساختمانی

رنگ های ساختمانی رسپاد
 • پرایمر آکریلیک پایه آب RB7211

 • رنگ اکریلیک پایه آب

 • رنگ های آکریلیک سیلیکونی پایه آب

 • آستری آکریلیک پایه آب

 • RB 8132 رنگ پلی وینیل استات – پلاستیک

 • رنگ آستری آلکیدی RB5115

 • رویه آلکیدی

رنگ های صنعتی

رنگ صنعتی رسپاد
 • آستر اپوکسی پلی آمید غنی از روی RB1111-1

 • آستر زینک کرومات آلکیدی RB5114

 • RB 1116 رنگ اپوکسی کولتار

 • آستر زینک فسفات آلکیدی RB 5113

 • آستری زینک فسفات بر پایه اپوکسی

 • آستری زینک کرومات اپوکسی

 • رنگ اکریلیک سیلیکونی مقاوم حرارتی

 • RB1233-1 اپوکسی نووالاک مقاوم در برابر مواد شیمیایی

 • RB 1234 پوشش اپوکسی با دانه های شیشه ای

 • RB 1116 رنگ اپوکسی کولتار

 • ۱۱۲۵ RB پوشش اپوکسی اکسید آهن میکایی (MIO)

کفپوش اپوکسی و پلی یورتان

کفپوش
 • پرایمر اپوکسی

 • تسطیح کننده اپوکسی پلی آمین

 • ممبرین پلی یورتان

 • کفپوش اپوکسی پلی آمین

 • کفپوش صنعتی پلی یورتان

 • روكش اپوكسي بهداشتی پلی آمین RB1232

 • کفپوش اپوکسی آنتی استاتیک RB1231-1

 • RB 1231-6 کفپوش اپوکسی بافت دار

 • RB 2133-6 کفپوش پلی یورتان بافت دار

 • RB 1132 لاک اپوکسی پایه حلال

 • RB 1235لاک اپوکسی ۱۰۰% حجمی

 • RB 2132 لاک پلی یورتان پایه حلال

 • RB 1231-3 کفپوش اپوکسی با مقاومت مکانیکی

 • RB 2111 درزگیر دوجزئی پلی یورتان

 • گروت اپوکسی RB1241

 • تینر اپوکسی

 • تینر پلی یورتان