کفپوش آنتی استاتیک- قسمت اول

کی و چگونه از کفپوش آنتی استاتیک استفاده کنیم؟

آنتی استاتیک

انتخاب کفپوش صنعتی صحیح در هر محیط، با توجه به نیازها، موضوعی مهم می باشد. در کنار توجه به رنگ و مواد، در برخی موارد انتظار های مشخصی نیز از کفپوش های اپوکسی و پلی یورتان وجود خواهد داشت. در بسیاری از صنایع، ویژگی آنتی استاتیک بودن کفپوش مورد درخواست مصرف کننده می باشد. پیش از انتخاب این سیستم، در نظر گرفتن اطلاعاتی در مورد انواع مختلف این نوع کفپوش، مزایا و انواع ویژگی های آن ضروری می باشد.

کفپوش آنتی استاتیک چیست؟

هنگامی که یک فرد یا سطح دارای بار الکتریکی در تماس با جسم دیگر قرار می گیرد تخلیه الکتروستاتیک (ESD) که یک پالس ساکن الکتریکی است بوجود می آید. وظیفه ی  کفپوش های صنعتی آنتی استاتیک جلوگیری از این تخلیه الکتریکی می باشد. معمولا به جای ESD، از عبارت برق گرفتن استفاده می شود و در اکثر مواقع این تخلیه استاتیک بی خطر بوده و تنها در هنگام وقوع درد خفیفی احساس خواهد شد؛ اگرچه در محیط های مشخص ممکن است این موضوع خطر آفرین و عامل شروع یک فاجعه باشد. در این موارد خاص و ویژه، نصب کفپوش آنتی استاتیک از مراحل اصلی ایجاد محیطی امن برای کارکنان و بازدیدکنندگان خواهد بود.

سیستم کفپوش اپوکسی آنتی استاتیک کجا مورد نیاز است؟

صنایع مشخصی از این سیستم ها برای حفظ ایمنی استفاده می کنند. صنایع نظامی، صنایع الکترونیک، تولید و فرآوری کننده های مواد شیمیایی، همچنین صنایعی که از مواد شیمیایی آتش گیر استفاده می کنند یا موادی را به کار می برند که باید در محیطی عاری از بار استاتیک استفاده شوند، این سیستم پوششی نیازشان را برطرف می کند.

تخلیه الکتروستاتیک می تواند کارآیی اجزای حساس الکترونیکی را از بین برده و آن ها را تبدیل به یک قطعه غیرقابل استفاده نماید؛ در نتیجه سازمان های که در ارتباط با ساخت و تنظیم نیمه هادی ها و کالاهای الکترونیکی می باشند، حتما باید از کفپوش اپوکسی/ پلی یورتان آنتی استاتیک استفاده نمایند.

یک سیستم کفپوش آنتی استاتیک چگونه عمل می کند؟

کفپوش های آنتی استاتیک، الکتریسیته ساکنی که در هر محیطی ممکن است بوجود آید را دریافت و به زمین انتقال می دهد. بدین صورت کفپوش آنتی استاتیک از تخلیه بار در محیط که ممکن است برای مردم یا تجهیزات ضرر و زیان به بار آورد، جلوگیری می کند. هر گونه حرکتی در محیط مانند راه رفتن، هرگونه تحرک وسایل نقلیه یا ابزار سنگین و یا هرنوع حرکت تکرار شونده در هر قسمت از کارخانه، مولد الکتریسیته ساکن خواهد بود. اکثر تخلیه بار های الکتروستاتیک، ولتاژی پایین تر از 3500 ولت دارند که به طور کلی برای مردم غیرقابل تشخیص می باشد؛ در نتیجه ما بسیاری از تخلیه های الکتروستاتیک خطرناک را ممکن است متوجه نشویم.

در قسمت بعدی در مورد انواع مختلف کفپوش آنتی استاتیک و نحوه انتخاب آنها متناسب با نیاز صحبت کرده و سپس در مورد اجرا و شرایط لازم زیرآیند برای اجرای کفپوش صحبت خواهیم کرد.

ارسال دیدگاه