کفپوش اپوکسی– پنج کلید موفقیت ( کفپوش اپوکسی مضرّس )
یا تا بحال کفپوش اپوکسی که سطحی بسیار صاف یا کاملا˝ پوست پرتقالی داشته باشد، اجرا کرده اید؟

در طول این سال ها روش های بیشماری از سیستم های کفپوش اپوکسی بدون لغزش ابداع و توسعه داده شده است.

اگرچه این روش ها تنوع بسیاری دارند، ولی ما پنج نکته کلیدی برای موفقیت در اجرای کفپوش های اپوکسی با کمک غلطک یافته ایم.( اصطلاحا˝ “کفپوش های اپوکسی به روش پخش کردن و پاشیدن”)

پنج نکته کلیدی برای اجرای کفپوش اپوکسی بدون لغزش
  • سطح بسیار صاف و یکنواخت

در اجرای کفپوش های اپوکسی حتی در نوع پوست پرتقالی آن که معمولا˝ حاوی ذرات یا دسته ای از مواد غیر لغزنده می باشد، توجه به این نکته حائز اهمیت می­باشد که هرچقدر هم که ضخامت کفپوش زیاد باشد، باز هم پروفایل سطح را نشان خواهد داد، بدین معنی که اگر سطح زیرآیند ما دارای حفره، ترک های بزرگ، پستی و بلندی های قابل رویت و یا سطح موجدار باشد و ما قبل از اعمال کفپوش اپوکسی آنها را برطرف نکنیم، در کف نهایی نیز این مواد قابل رویت خواهد بود. لذا لازم است قبل از اعمال کفپوش اپوکسی، اقدامات لازم جهت بتونه کاری و ساب زنی و تسطیح زیرآیند ( زیر سازی سطح ) صورت پذیرد.

  • ضخامت فیلم کفپوش اپوکسی

شاید شما هم در زمینه های دیگر رنگ، ضخامت فیلم نهایی را بسیار پایین و در حد میکرون انتظار داشته باشید، اما کفپوش اپوکسی با آنها متفاوت است.چرا که برای رسیدن به یک کفپوش ایده آل بایستی مقادیر بیشتری از رزین اپوکسی وجود داشته باشد، تا بتواند بستر و محمل مناسبی برای کنار هم نگه داشتن ذرات ایجاد کند.

در این نوع کفپوش اپوکسی برای رسیدن به یک سطح مناسب با بافت، طرح و جلوه مناسب نیاز هست که حداقل یک لایه رنگ کفپوش اپوکسی اجرا شود، تا تقریبا˝ %60 سطح ذرات را خیس کرده و پوشش دهد. پیشنهاد می شود ضخامت این لایه از µ600 کمتر نباشد. (البته برای ذرات با مش 30) رعایت ضخامت از این منظر مهم است که اگر ضخامت لایه هایی که بعد از پاشیدن ذرات اعمال شده کم باشد، سطح بیش از حد زبر و خشن خواهد بود، که در این صورت می تواند آسیب رسان باشد و اگر ضخامت آن بالا باشد، سطح بسیار صاف بوده و دیگر اثری از ذرات کفپوش اپوکسی بدون لغزش نخواهیم دید.

  • ذرات زبر کننده کفپوش اپوکسی

بساری از اجرا کنندگان کفپوش اپوکسی مضرّس از ذرات شن، کواتز یا سیلیس با دانه بندی و سختی متفاوت ( حداکثر سختی Mohs6.5) برای این منظور استفاده می کنند، ولی این ذرات برای سطوحی با ترافیک پایین یا متوسط مناسب است و اگر برای ترافیک کامیون و وسایل نقلیه سنگین مدنظر باشد، به سرعت زبری سطح با شکسته شدن این ذرات از بین خواهد رفت. توصیه می شود برای افزایش سختی از ذرات اکسید آلومینیوم که سختی آن در حدود Mohs9 است، استفاده شود.

  • بدون جایگزین

لایه ماستیک (basecoat) به دلیل خاص و از پیش تعریف شده ای انتخاب شده استکه بر اساس عملکرد مورد نیاز از آن لایه بوده است و جایگزین کردن یک لایه عیف تر می تواند عملکرد نهایی را تحت تاثیر قرار دهد، لذا هرگز به فکر ارزان تر یا نازک تر کردن کفپوش اپوکسی و یا مصرف کمتر مواد نباشید، چرا که تصمیم غیر فنی در این باره می تواند محصول و کفپوش نهایی را تحت تاثیر قرار دهد.

  • لایه نهایی

معمولا˝ در اجرای کفپوش های اپوکسی بدون لغزش (کفپوش اپوکسی مضرس) دو روش برای اضافه کردن ذرات وجود دارد. روش اول که رایج تر نیز می باشد، اجرای یک لایه ماستیک کفپوش اپوکسی بدون ذرات و سپس پاشیدن ذرات به طور یکنواخت بروی آن است (که اصطلاحا˝ سیلیس پاش گفته می شود). معمولا˝ در این روش کنترل پروفایل و یکنواختی سطح راحت تر می باشد.

روش دیگر، ریختن ذرات داخل سطل حاوی رنگ کفپوش اپوکسی و سپس اعمال آن روی سطح است که این روش مهارت و دقت بیشتری لازم دارد. باید توجه داشت در هر روش هدف نهایی رسیدن به یک سطح زبر با جلوه یکنواخت و زیبا می باشد.

 

ارسال دیدگاه