ماشین سازی پارس

8000 متر مربع

کرمانشاه

سندبلاست و رنگ آمیزی صنعتی با رویه پلی یورتان

سندبلاست با درجه ی SA2 1/2 برای سطح خارجی مخزن و وایر براش

مخازن:

– پرایمر اپوکسی زینک ریچ با ضخامت 50 میکرون

– اپوکسی پلی آمید دوجزئی با کارایی بالا با ضخامت 125 میکرون

– پلی یورتان با ضخامت 75 میکرون

در این پروژه شرکت رسپاد وظیفه ی سندبلاست، تامین و رنگ آمیزی دو مخزن را در مجموعه ماشین سازی پارس بر عهده داشته است. در این پروژه به دلیل پاکسازی سطح فلز و افزایش چسبندگی پوشش بر سطح آن، سطح فلز را تا درجه ی SA2 1/2 سندبلاست نموده و سپس اپوکسی زینک ریچ برای جلوگیری از خوردگی بر روی سطح اعمال شد. پس از اعمال اپوکسی با کارایی بالا، یک لایه رنگ پلی یورتان برای اقزایش مقاومت جوی اعمال شد.

آخرین پروژه ها