شرکت داروسازی قاسم ایران

رشت – سمنان

کفپوش اپوکسی بهداشتی

ساب الماسه – وایر براش – مینی فرز

– پرایمر بتن

– تسطیح کننده اپوکسی

– رویه اپوکسی

در این پروژه شرکت رسپاد وطیفه ی تامین و اجرای کفپوش اپوکسی و رنگ دیوار شرکت قاسم ایران را در هر دو شعبه ی رشت و تهران را بر عهده داشته است. در مورد این پروژه به دلیل شرایط خاص آن جهت بهداشتی نمودن کامل محیط از رویه اپوکسی بهداشتی شرکت رسپاد با کد RB 1231 استفاده شد.

آخرین پروژه ها