داروسازی ابوریحان
کارفرما شرکت داروسازی ابوریحان متراژ 1000 مترمربع محل پروژه تهران سیستم پیشنهادی کفپوش هیبریدی اپوکسی و پلی یورتان بهداشتی چگونگی ...
داروسازی رها
کارفرما مجموعه داروسازی رها متراژ 5000 مترمربع محل پروژه اصفهان سیستم پیشنهادی کفپوش اپوکسی بهداشتی چگونگی زیرسازی ساب الماسه- وایر ...