پروژه های کفپوش اپوکسی ـ پلی یورتان
کفپوش اپوکسی پارکینگ ایران مال

شرکت البرز تات

تولید و اجرای
کفپوش اپوکسی ـ پلی یورتان

0مترمربع
پارکینگ هتل ایران مال
کفپوش اپوکسی

شرکت مطهر صنعت

تولید و اجرای
کفپوش اپوکسی ـ پلی یورتان

0مترمربع
پارکینگ هتل ایران مال
کفپوش اپوکسی ـ کفپوش پلی یورتان

شرکت مقاوم سازان آرسین

تولید و اجرای
کفپوش اپوکسی ـ پلی یورتان

0مترمربع
پارکینگ هتل ایران مال
کفپوش اپوکسی پارکینگ

شرکت بتن شیب

تولید و اجرای
کفپوش اپوکسی ـ پلی یورتان

0مترمربع
پارکینگ هتل ایران مال
کفپوش اپوکسی پارکینگ ایران مال

شرکت فراپدید ستاک

تولید و اجرای
کفپوش اپوکسی ـ پلی یورتان

0مترمربع
پارکینگ هتل ایران مال
کفپوش اپوکسی

شرکت خاکریسه

تولید و اجرای
کفپوش اپوکسی ـ پلی یورتان

0مترمربع
پارکینگ هتل ایران مال
کفپوش اپوکسی ـ کفپوش پلی یورتان

شرکت آرا پارس کیش

تولید و اجرای
کفپوش اپوکسی ـ پلی یورتان

0مترمربع
پارکینگ زیر دریاچه ایران مال
کفپوش اپوکسی پارکینگ

شرکت مقاوم سازان آرسین

تولید و اجرای
کفپوش اپوکسی ـ پلی یورتان

0مترمربع
پارکینگ زیر دریاچه ایران مال
کفپوش اپوکسی پارکینگ ایران مال

شرکت ابنیه بنیس

تولید و اجرای
کفپوش اپوکسی ـ پلی یورتان

0مترمربع
پارکینگ زیر دریاچه ایران مال
کفپوش اپوکسی

شرکت آکام فرتاک قرن

تولید و اجرای
کفپوش اپوکسی ـ پلی یورتان

0مترمربع
پارکینگ زیر دریاچه ایران مال
کفپوش اپوکسی ـ کفپوش پلی یورتان

شرکت عمران سازور

تولید و اجرای
کفپوش اپوکسی ـ پلی یورتان

0مترمربع
پارکینگ زیر دریاچه ایران مال
کفپوش اپوکسی پارکینگی

شبکه قرآن

بتن ریزی و تولید و اجرای
کفپوش اپوکسی ـ پلی یورتان

0مترمربع
پروژه مجتمع مهستان
تامین و اجرای کفسازی

شرکت خودروسازی سایپا

بتن ریزی و تولید و اجرای
کفپوش پلی یوریا

0مترمربع
پروژه محفظه تست سایپا
قیمت کفپوش اپوکسی

شرکت الماس تابان کیش

تولید و اجرای
کفپوش اپوکسی ـ پلی یورتان

0مترمربع
پروژه پارکینگ بازار بزرگ اطلس مشهد
کفپوش اپوکسی پل عابر

شرکت زیباسازی شهر تهران

تولید و اجرای
کفپوش اپوکسی ـ پلی یورتان

0مترمربع
پروژه کفپوش پل های عابر
کفپوش اپوکسی چسیت

سازمان حمل و نقل ترافیک مشهد

تولید و اجرای
کفپوش اپوکسی

0مترمربع
پروژه مسیر عابر پیاده و دوچرخه
رنگ پارکینگ

شرکت راه آهن تهران

تولید و اجرای
کفپوش PMMA

0مترمربع
پروژه سکوی مسافری راه آهن
کفپوش اپوکسی صنایع دارویی

شرکت داروسازی فارابی

تولید و اجرای
کفپوش اپوکسی و …

0مترمربع
پروژه کفپوش سالن تولید و انبار
کفپوش اپوکسی آنتی داست

شرکت داروسازی پاک دارو

تولید و اجرای
کفپوش اپوکسی و دیواره

0مترمربع
پروژه کفپوش سالن تولید
کاربرد کفپوش اپوکسی چیست ؟

قطار شهری مشهد (مترو)

تولید و اجرای
کفپوش اپوکسی

0مترمربع
پروژه خط کشی لبه سکو
کفپوش اپوکسی یا پلی یورتان

مجتمع شطرنج آجودانیه

تولید و اجرای
کفپوش اپوکسی ـ پلی یورتان

0مترمربع
کفپوش پارکینگ و دیواره
شرکت رسپاد بهترین مجری کفپوش اپوکسی

شرکت پارس گرما

تولید و اجرای
کفپوش اپوکسی آنتی استاتیک

0مترمربع
کفپوش اپوکسی آنتی استاتیک
کفپوش پارکینیگ

شرکت تاکسیرانی مشهد

تولید و اجرای
کفپوش اپوکسی

0مترمربع
پروژه کفپوش ایستگاه های تاکسی
خرید کفپوش پلی یورتان

شرکت داروسازی ابوریحان

تولید و اجرای
کفپوش اپوکسی ـ پلی یورتان

0مترمربع
پروژه کفپوش سالن تولید و انبار
Call Now Button