کفپوش اپوکسی پارکینگ کفپوش اپوکسی هیبریدی و کفپوش اپوکسی پلی یورتان

کفپوش اپوکسی پارکینگ کفپوش اپوکسی هیبریدی و کفپوش اپوکسی پلی یورتان

کفپوش اپوکسی پارکینگ ؛ از جمله پوشش های پر مصرف در سازه های مختلف است. به طور کلی پوشش اختصاصی برای فضاهای خاص مانند پارکینگ ها، مشاعات و فضاهای تردد یکی از پرکاربردترین انواع کفپوش اپوکسی و کفپوش پلی یورتان در معماری و ساختمان سازی جدید است. این فضاها به طور کلی شامل مناطقی است که تسهیل در تردد در آنها نقش موثری در آسایش ساکنین دارد. کفپوش اپوکسی و کفپوش پلی یورتان از جمله گزینه های پر مصرف در این گونه فضاهای خاص و اشتراکی است. این فضاها عمدتا شامل موارد زیر است.

محل دور زدن خودروها و رمپها

رمپ طبقات و محل دور زدن خودروها از جمله فضاهای خاص در پارکینگ هاست کــه در مراحل طراحی و اجرای کفپوش نیاز به توجه ویژه ای دارند. در این نواحی فشار و تنش برشی بــه سطح افزایش یافته و باعث ایجاد سایش و آسیب بــه کفپوش میشــود. همچنین صدای جیغ لاستیکها در ایــن نواحی بیشتر می شــود که میتوان با تقویت پوشش در ایــن نواحی و اجــرای لایه نهایی به صورت دانه دار این صداها را به حداقل رساند.

کنار دیواره ها و ستون ها

یکی از اصلی ترین کارکردهای کفپوش های پلیمــری آب بند کردن سطح پارکینگ و جلوگیری از رسیدن رطوبت به بتن است.از ایــن رو نیاز اســت تــا بــا ماهیچه گذاری و اجــرای قرنیز به ارتفاع استاندارد کنار دیواره ها و ستون ها این نواحی را از نفوذ رطوبت بــه بتن عایق بندی کرد. همچنین 

در برخی نواحی لازم است با در نظر گرفتن بار ترافیکی (محل پارک خودروها، محل عبور و دور زدن، سطوح شیبدار و رمپ ها) بافت لایه نهایی متناسب اجرا شود.

کفپوش اپوکسی فضاهای اداری، نگهبانی و تاسیسات

برای پوشش کف فضاهای خاص نظیر اتاق برق و تاسیسات، کریدورها و … نیز می توان از مزایای کفپوش اپوکسی بهره برد. در این فضاها با توجه به حساسیت های موجود و شرایط بهره برداری، کفپوش های متنوعی مورد استفاده قرار می گیرند. بــه طــور مثال کفپوش اپوکسی معمولی، نــولاک و ضد اسید مخصوص اتاق های تاسیسات و موتورخانه ها است. همچنین در اتاق های الکتریکال و برق، از کفپوش آنتی استاتیک استفاده می شود. 

در هر زمان و با هر اندازه ای که پروژه شما دارد فرقی نمی کند. به هر حال در زمینه انواع کفپوش های صنعتی مانند کفپوش پارکینگ، کفپوش اپوکسی ، کفپوش پلی یورتان، کفپوش فضاهای خاص در محیط های مسکونی، کاری یا شرکتی خود می توانید از تجربیات و دانش  مشاورین شرکت رسپاد در خصوص انواع سیستم های پوششی بهره مند شوید. این شرکت با توجه به سابقه ای طولانی و همکاری خود با شرکت  رنگ های صنعتی ایران وبا در اختیار داشتن یک کارخانه تولیدی رنگ صنعتی و پوشش می تواند طیف گسترده ای از نیازهای شما را در هر زمینه که ای لازم باشد پاسخ دهد.

Call Now Button