پروژه های سندبلاست و رنگ آمیزی

پتروشیمی فارابی

سندبلاست و رنگ آمیزی صنعتی
رنگهای اپوکسی و پلی یورتان

0مترمربع
مخازن و استراکچر فلزی

پتروشیمی بیستون

سندبلاست و رنگ آمیزی صنعتی
رنگهای اپوکسی و پلی یورتان

0مترمربع
مخازن و استراکچر فلزی

شرکت پخش فرآورده های نفتی

سندبلاست و رنگ آمیزی صنعتی
رنگهای اپوکسی و پلی یورتان

0مترمربع
مخزن نفت

شرکت واگن سازی پارس

سندبلاست و رنگ آمیزی صنعتی
واگن های قطار شهری

0مترمربع
واگن های قطار شهری

شرکت عمران سازور

رنگ آمیزی صنعتی
رنگهای اپوکسی و پلی یورتان

0مترمربع
پروژه مشهد مال

شرکت آرا پارس کیش

رنگ آمیزی صنعتی
رنگهای اپوکسی و پلی یورتان

0مترمربع
تاسیسات پروژه مشهد مال

شرکت ژالکه

رنگ آمیزی صنعتی
رنگهای اپوکسی و پلی یورتان

0مترمربع
پروژه مشهد مال

شرکت ماشین سازی پارس

سندبلاست و رنگ آمیزی صنعتی
رنگهای اپوکسی و پلی یورتان

0مترمربع
مخازن نگهداری سوخت

شرکت زرین خودرو اصفهان

تولید و اجرای
انواع رنگ خودرویی

0مترمربع
رنگ آمیزی خودرو
Call Now Button