کفپوش اپوکسی پارکینگ

کفپوش اپوکسی پارکینگ از این جهت بسیار اهمیت دارد که امروزه با توجه به افزایش تعداد واحدهای ساختمانی، بخصوص در برج ها، ساختمان های اداری، مال ها و فروشگاه ها، رفت و آمد در پارکینگ بسیار بالا می باشد کفپوش انتخابی برای این مکان ها باید به گونه ای انتخاب شود که امکانات زیر را بتواند برآورده کند.

توسـعه پرشـتاب شهرسـازی و تراکـم در سـاختمان ها و ماشـین ها خصوصـا در شهرهای پرجمعیت، ساخت پارکینگ های طبقاتـی موسوم به parks car storey – Multi را در اولویت مدیران شهری قرار داده است. پارکینگ هـای طبقاتـی در نـگاه اول سازه هایی سـاده جلوه می کنند، در حالی که معماری خلاقانه و هوشمند اهمیت به سزایی در افزایش کارایی و راحتی استفاده از آن دارد.
زیبایی و کارایی پوشـش های اپوکسـی و پلی یورتـان بـه جهـت زیبایـی، سـادگی اجـرا و مقاومت بـالا در مقابـل عوامـل بیرونـی، یکـی از پرکاربردتریـن و محبوب ترین متریال ها در بین معماران و مجریان پارکینگ های طبقاتی هستند.
کیفت بهره برداری انتخـاب کفپوش اپوکسـی برای پوشـش پارکینگ هـای طبقاتـی امـکان اجـرای المان ها و علائـم ترافیکی متنوع را آسـان کرده و کیفیت بهره برداری از این سازه ها را به میزان قابل توجهی بالا می برد.

کفپوش اپوکسی پارکینگ، مقاوم و محافظ

پارکینگ هـا با عبـور مداوم وسـایل نقلیه دائما در معرض انواع تنش های سـازه ای، رطوبـت و مواد شـیمیایی از قبیل روغن و بنزین خودروهـا قرار می گیرنـد و این امر موجب تخریب بتن کف پارکینگ می گردد. کفپوش های مقاوم اپوکسـی و پلی یورتان ضمن حفاظت از بتن کف طبقات، طول عمر آن را نیز افزایش می دهد.

کفپوش اپوکسی پارکینگ و افزایش عمر سازه

مهم ترین امر در اجرای یک سـازه توجه به طول عمر آن سازه و مقاومت آن در مقابل انواع رخدادهاست. نفوذ رطوبت یا سـایر سـیالات به بتن، نه تنها امکان بروز نواقصی نظیر urling & Warping را به وجود می آورد، بلکه ممکن موجب زنگ زدگی و خوردگـی آرماتورهای فلزی و سـازه های عرشـه فولادی شـده و یکپارچگی سازه را به خطر بیندازد.
این نواقص گاهی موجب تغییر رنگ بتن و به مرور زمان تخریب آن می گردد؛ در نتیجه گرد و غبار حاصل از تخریب لایه های سطح بتـن و حتی ریـزش آب آلـوده بـه نمک یا چربی بـر روی خودروهای طبقات پایین تر منجر به آلودگی محیطی خواهد شد.

کفپوش های اپوکسـی و پلی یورتان ضمن محافظـت کامل از پوشـش کـف طبقه و سـازه زیریـن آن، مانع از نفوذ سـیالات در بتن می شود و با جلوگیری از حرکت رطوبت از داخل بتن به سمت بالا که به آن قاعده مویینگی گفته می شود، موجـب افزایش طول عمر کف پارکینگ ها می شود. امـروزه سـتون های سـازه های طبقاتـی بـا فاصلـه ای زیـاد از یکدیگـر طراحـی و اجرا می شـوند تا امـکان اسـتفاده حداکثری از فضا را مهیا سازد.

استفاده از این شیوه برای ایجـاد فضای مفیـد، به جهت تـردد مکرر خودروها، در بلند مدت خم شدگی و حرکت سـازه را در پـی دارد و موجـب شـکل گیری ترک های بی شمار در کف طبقات می شود. کفپوش هـای اپوکسـی و پلی یورتان تنش ناشـی از حرکت خودروهـا را دفع می کند و انعطاف بـالای آن، از انتقـال تنش به بتن و سـازه در حد امـکان جلوگیری می نماید.

کفـپوش هـای هیبریدی اپوکسی/ پلی یورتان

از مهم تریـن ویژگی هـای کفپوش هـای پلیمـری تنـوع در طـرح، رنـگ و یکپارچه بودن این متریال پس از اجراست. این سـه ویژگی ضمن ایجـاد یک محیط تمیز، زیبایی چشـم نوازی ایجاد می کند و حس امنیت و آرامش خوبی به مراجعین در هنگام ورود به فضای پارکینگ می دهد.
طبق مطالعات روانشناختی، یک فرد در اولین مواجهه با افراد یا مکان های جدید، ظرف مدت چند ثانیه ابتدایی دسـت به قضاوت می زند و این قضاوت در تصمیم نهایـی او بـرای اسـتفاده از یـک محیط تاثیرگذار است؛ از این رو ظاهر زیبا و قابل اعتمـاد پارکینگ به عنـوان اولین تصویر مشاهده شده توسط مراجعین از اهمیت بسیار ویژه ای برخوردار است.

امکانات و قابلیت های کفپوش پارکینگ

 1. دوام بالا
 2. ترمیم پذیری آسان و سریع
 3. قابلیت خط کشی و علامت گذاری
 4. تمیز شدن آسان
 5. جرم پذیری پایین

علاوه برموارد بالا باتوجه به تعدد جای پارک، می‌بایستی امکان جانمایی برای هرخودرو یاهر واحد را نیز داشته باشد. کفپوش اپوکسی پارکینگ تمام امکانات ذکر شده در بالا را دارا است.
وکاملا این ویژگی را دارد که بعنوان یک کفپوش پارکینگی جوابگوی موارد ذکرشده بعلاوه برخی خصوصیات دیگر شود.

خصوصیات مقاومتی کفپوش اپوکسی پارکینگ

 • کفپوش اپوکسی پارکینگ دوام بسیار بالایی داشته و در صورتیکه به درستی نگهداری شود 10 الی 15 سال دوام خواهد داشت.
 • کفپوش پارکینگ از جنس اپوکسی به سادگی قابل ترمیم بوده و حتی بعد از گذشت زمان طولانی نیز می توان بخش آسیب دیده را با رنگ ترمیم نمود.
 • مقاومت شیمیایی کفپوش اپوکسی پارکینگ در برابر روغن های ماشین و همچنین مواد شیمیایی شوینده بسیار بالا بوده و کاملا جوابگوی موارد این چنینی است.

خصوصیات اجرایی کفپوش اپوکسی پارکینگ

 • کفپوش پارکینگ با جنس اپوکسی می تواند در ظاهرهای کاملا صاف و یکنواخت، به صورت پوست پرتقالی و به صورت سیلیس پاش و زبر اجرا گردد.
  این حالت باعث می شود که رنج متفاوتی از کارایی ها را بتوان از آن بدست آورد.
  جهت سطوحی که نیاز به اصطکاک بالا باشد سطح به صورت سیلیس دار اجرا می گردد که سطوح شیب دار را نیز براحتی جوابگو است.
  همچنین کفپوش اپوکسی به صورت پوست پرتقالی می تواند مقدار اصطکاک سطح را بالا برده و همچنین موج های سطحی را کمتر نشان دهد.
 • کفپوش اپوکسی پارکینگ خود به تنهایی سطح را آب بند می کند.
  در نتیجه در پارکینگ های طبقاتی نیاز به آب بند نمودن سطح بتون نخواهیم داشت.
  همین موضوع باعث کاهش یک مرحله اجرایی و همچنین کاهش هزینه خواهد شد.

ضخامت و طراحی کفپوش پارکینگ

 • ضخامت کفپوش اپوکسی پارکینگ حدود 3 میلیمتر بوده و در نتیجه در ارتفاع تمام شده سطح پارکینگ تاثیری نخواهد داشت.
  این موضوع بسیار در طراحی پارکینگها تاثیر گذار بوده و کمک بسزایی در مهندسین طراح خواهد کرد.
 • وزن کفپوش اپوکسی پارکینگی به ازای هر مترمربع حداکثر 4 کیلوگرم بوده نسبت به سایر کفپوش ها بسیار کم وزن خواهد بود.
  این امر در وزن سازه بسیار مهم بوده و در طراحی می تواند کمک بسزایی نماید.

ظاهر کفپوش اپوکسی پارکینگ

 • کفپوش اپوکسی پارکینگ کاملا صاف و بدون درز بوده و با کمترین میزان آب قابل شستشو و تمیزکاری است.
  این کفپوش پارکینگی بدلیل اینکه غیر قابل نفوذ می باشد، در صورتیکه ماده ی روغنی بر روی آن ریخته شود، به سادگی قابل تمیز شدن است.
  مصرف آب جهت تمیز شدن در این نوع کفپوش بسیار پایین تر از سایر کفپوش های پارکینگی است.
 • کفپوش اپوکسی پارکینگ بر پایه رنگ می باشد.
  در نتیجه قابلیت خط کشی و علامت گذاری ورود و خروج و سایر علامت های راهنمایی را خواهد داشت.
  و نسبت به سایر کفپوش ها کاملا برتری دارد.
 • کفپوش های بتونی، سنگ و … نسبت به کفپوش اپوکسی پارکینگی جرم پذیری بالایی داشته و سریع کثیف می شوند.
  در صورتیکه کفپوش اپوکسی پارکینگی جرم پذیری پایینی داشته و به سادگی تمیز می شود.

در کل کفپوش اپوکسی پارکینگ با توجه به کارایی و امکاناتی که در اختیار قرار می دهد جایگزین بسیار مناسبی برای سایر کفپوش هاست که امروزه حجم بسیار بالایی از پروژه های کفپوش پارکینگی را به خود اختصاص داده است.

قیمت کفپوش اپوکسی پارکینگ

جهت دستیابی به قیمت تمام شده کفپوش اپوکسی می توانید مقاله قیمت کفپوش اپوکسی را مطالعه نمایید. اما به طور کلی باید گفت که قیمت کفپوش اپوکسی به موارد زیر وابسته می باشد:

 • سطح زیرآیند

هر چه سطح زیرآیند صاف تر باشد امکان اجرای کفپوش اپوکسی با مصرف مناسب تر و بهینه تر مواد وجود خواهد داشت که در قیمت کفپوش اپوکسی تاثیر بسزایی خواهد داشت.

 • ضخامت اجرایی

هر چه ضخامت کفپوش اپوکسی پارکینگی بیشتر باشد قیمت آن بالاتر خواهد رفت.
بطور معمول ضخامت کفپوش پارکینگی بین 2 الی 3 میلیمتر اجرا می گردد.

 • متراژ

متراژ پروژه های کفپوش  پارکینگ و کفپوش های اپوکسی پارکینگی در محاسبه هزینه های کلی پروژه بسیار تاثیر گذار خواهد بود .
در متراژهای پایین هزینه ثابت و سربار پروژه زیاد بوده و لذا قیمت نهایی نسبت به متراژهای بالا بیشتر خواهدشد.

 • ظاهر نهایی

کفپوش اپوکسی سیلیس پاش و کفپوش اپوکسی پوست پرتقالی دو نوع ظاهر نهایی است که در پارکینگ ها انتخاب می گردند.
این دو نوع تقریبا هم قیمت می باشند اما در صورتیکه از نوع کفپوش اپوکسی خودتراز شونده انتخاب شود قیمت آن با توجه به مصرف مواد بیشتر افزایش خواهد یافت.

 • کیفیت مواد اولیه

مواد اولیه کفپوش اپوکسی بسیار متنوع بوده و از منابع و کشورهای متفاوت قابل تامین می باشد. کیفیت مواد نیز به همین صورت متنوع خواهد بود که در کیفیت کفپوش نهایی تاثیرگذار می باشد.
شرکت هایی دارای رزومه متنوع و شاخص می باشند جهت حصول اطمینان خاطر مشتریان تنها از برندهای معروف استفاده نموده و مجریان و سازندگان متفرقه معمولا جهت کاهش قیمتی از برندهای نامعتبر استفاده می کنند که درست است که قیمت پایین می آید اما ماندگاری کفپوش بسیار کاهش پیدا می کند.

 • فرمولاسیون کفپوش اپوکسی پارکینگ

هر چه درصد رزین کفپوش ها بالاتر باشد کیفیت محصول نهایی بیشتر و قیمت نیز افزایش می یابد. نسبت رنگ به هاردنر در کفپوش ها بسیار حائز اهمیت است. برخی سازندگان معتبر با نسبت های 5 به 1 یا 6 به 1 در حال تولید و اجرای کفپوش می باشند که می تواند به صورت پیش فرض کیفیت اولیه مناسب را حدس زد. اما با بالاتر رفتن نسبت رنگ به هاردنر کیفیت کفپوش کاهش پیدا کرده و قیمت نیز کاهش پیدا می کند.

اجرای کفپوش اپوکسی پارکینگ

اجرای کفپوش اپوکسی پارکینگی، چه برای منزل و چه در پارکینگ های تجاری بزرگتر، یکی از بهترین گزینه ها جهت حفظ و نگهداری از سطح زیرآیند است. اگر اطلاع دقیقی از کفپوش اپوکسی ندارید و علاقه مندید مزایای اپوکسی و معایب اپوکسی را بدانید مقاله اپوکسی چیست ما را بخوانید.

کف پارکینگ ها همواره تحت تاثیر روغن، گریس و آلاینده های دیگر قرار می گیرد. و اگر صرفا بتن به عنوان لایه‌ی نهایی سطح پارکینگ، انتخاب و اجرا شود، درمدت زمان کوتاهی درمعرض خسارت قرارمیگیرد.
اجرای کفپوش اپوکسی پارکینگی یک راه‌حل عالی برای اضافه‌کردن یک لایه مضاعف جهت افزودن دوام و ماندگاری به سطح پارکینگ است که برای مدت طولانی در شرایط خوبی باقی بماند.

هنگامی که به پیدا کردن کفپوش مناسب برای پارکینگ مجتمعات مسکونی یا تجاری خود می پردازید، باید اطمینان حاصل کنید که کفپوشی که اجرا میکنید، سخت و با دوام باشد و به آسانی تمیز شود. خوشبختانه، کفپوش اپوکسی همراه با زیرسازی بتنی پاسخگوی تمام این نیازهاست.
با سرمایه گذاری بر روی کفپوش اپوکسی برای پارکینگ خود، می توانید سطحی آماده کنید که در مواجه با تنش های مکانیکی، مواد شیمیایی و رطوبت بسیار مقاوم است. برای ا طلاعات بیشتر می توانید مقاله کفپوش اپوکسی را نیز مطالعه کنید. اما به طور کلی این خصوصیت ها را می توان به عنوان ویژگی های اصلی کفپوش اپوکسی پارکینگ برشمرد:‌

 • پوشش اپوکسی به آسانی قابل اجراست

اجرای کفپوش اپوکسی پارکینگی در پارکینگ شما پروژه ای است که به سرعت و به آسانی قابل اجراست.
زمانی که تصمیم به اجرای کفپوش اپوکسی پارکینگی میگیرید، اطمینان حاصل کنید که هرگونه آسیب روی کف بتن برطرف شده
و سطح مورد نظر شما آماده است تا پوشش جدید خود را دریافت کند.

 • زیبا سازی فضای پارکینگ

کفپوش اپوکسی پارکینگی به شما کمک میکند که پوشش کامل رنگی مقاوم، مطابق سبک و سلیقه خاص خود داشته باشید.
طیف گسترده ای از رنگ ها، طرح ها و الگوها برای انتخاب وجود دارد، بنابراین می توانید مطمئن باشید
که همیشه طرحی وجود دارد که مطابق سلیقه شماست.

 • قابلیت حفظ و نگهداری بالای کفپوش اپوکسی

یکی از بهترین جنبه های پوشش اپوکسی، سهولت نگهداری آن است. تعمیر و نگهداری این نوع کفپوش راحت است
و اجازه می دهد فضای پارکینگ را بدون نیاز به صرف وقت و انرژی زیاد پاکیزه نگه دارید.

مراحل اجرای کفپوش اپوکسی

آماده سازی سطح:

مهم ترین مرحله آماده سازی سطح می باشد به طوریکه اگر سطح از آلودگی های مختلف از جمله نمک ها، رسوبات و غیره پاک نشده باشد یا زبری مناسب روی آن ها ایجاد نشود، حتی اگر بهترین رنگ­ها و پوشش­ها اعمال شود، کارایی مطلوب را نخواهد داشت.
کلیه سطوح بتنی مورد نظر می­بایست بدلیل داشتن باندینگ مکانیکی پوشش­ها، دارای زبری مناسب باشد به همین علت مضرس سازی سطح و تسطیح آن تا حد امکان به وسیله ساب الماسه ضروری می­باشد.
بعد از اینکه سطوح مورد نظر توسط روش­های مکانیکی و شیمیایی (تینرشویی) آماده سازی می­شود،
در صورت نیاز لکه گیری سطوح ناهموار با استفاده از گروت اپوکسی انجام می­گیرد.

اعمال سیستم پرایمر:

این‌لایه تخلخل­های موجود درسطح را پرکرده وعلاوه برایجاد یک‌سطح پلیمری صاف باعث باندینگ مکانیکی قوی کفپـوش بالایه زیریـن می­شود.
انعطاف پذیری مناسب و خواص مکانیکی عالی از جمله ویژگی های این لایه می­باشد.

پر کردن درزهای موجود و تسطیح نقاط شکست و اعوجاج بتن:

درزهای مربوط به سازه و ترک­های عریض(کناره ستون­ها) که کفپوش نهایی تحت تاثیر تنش های وارده از طریق این درزها خواهد گرفت.
این درزها در ابتدا به صورت V شکل تخلیه شده و سپس با استفاده از گروت اپوکسی که ضریب انبساط خطی نزدیک­تری به بتن دارد، پر می­گردد.
علاوه بر آن در نقاط دارای اعوجاج و پستی بلندی سطح بتن، تا حد امکان این اختلاف سطح به وسیله تسطیح کننده اپوکسی و درصد کمی ذرات معدنی سیلیس برطرف خواهد شد.

اجرای لایه میانی اپوکسی:

به منظور جلوگیری از نفوذ رطوبت و همچنین افزایش ضخامت و خواص مکانیکی، اجرای یک لایه پوشش اپوکسی به عنوان تسطیح کننده در دستور کار قرار می گیرد.
این لایه علاوه بر خواص فوق، حداکثر همترازی در سطح را ایجاد نموده و مقدمات اجرای لایه نهایی را فراهم می­سازد.

اعمال لایه نهایی اپوکسی:

این لایه مقاوم در برابر آلودگی­های محیطی اسیدی و قلیایی، نمک­ها و روغن­های صنعتی می باشد که به وفور بر روی سطوح پارکینگ­های پرتردد قابل مشاهده است.
پوشش مذکور قابل شستشو بوده و از مقاومت مکانیکی بسیار بالایی برخــوردار می­باشــد.

خواص ویژه کفپوش پلی یورتان در فضای پارکینگ ها

• کاهش رد لاستیک Mark Tire
• کاهش جیغ لاستیک Squeal Tire
• قابلیت تمیزشوندگی بالا
• افت براقیت بسیار کم
• انعطاف پذیری پلی یورتان

 انعطاف پذیری بالای کفپوش پلی یورتان

انعطاف پذیری کفپوش پلی یورتان موجب مقاوت بیشـتر سیسـتم کفپـوش در مواجهـه بـا ترک های میلیمتری سازه می شود؛ از این رو آببندی سیستم کفپوش تقویت می گردد.

چسبندگی کفپوش پلی یورتان

پلی یورتان دارای خـواص حداکثری نظیر چسبندگی و دوام بالا است و بهترین گزینه برای اجرای کف پارکینگ های طبقاتی است.

تنوع رنگ و طرح کفپوش اپوکسی پارکینگ

لایه نهایـی کفپوش اپوکسی و کفپوش پلی یورتان  را می تـوان با توجـه به نـوع کاربـری و فضا، بـه صورت صیقلـی، بافـتدار، پوسـت پرتغالـی، ضدلغـزش و دانـه دار و همچنیـن بـا رنگبندی های متفاوت اجرا نمود.

زیبایی و چشم نوازی

شـیوه اجـرای کفپوش اپوکسـی پارکینگ به گونـه ای اسـت که می تـوان تمـام نقوش، ِفلش ها و علائم راهنمایـی را بر روی کف و دیوار ها پیاده سـازی کرد. ایـن متریال به کمک طراحـی و معماری خلاقانه ضمن حفـظ تمامـی ویژگی های عملکـردی، می توانـد فضـای شـلوغ و پیچیـده پارکینگ های طبقاتـی را بـه یـک فضای جذاب و آرامبخش تبدیل کند.

دوام و ماندگاری کفپوش پارکینگی

مانـدگاری، ثبـات سـایـشی و قابلیـت شستشـو از ویژگی های منحصربه فـرد کفپوش های اپوکسـی اسـت. همچنیـن اجـرای این متریـال بر روی سـطوح بتنی، مقاومت بتن را در برابر آسیب های ناشی از نشت سوخت، روغن، ضربه، رد لاستیک و حرکت سازه افزایش می دهد.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره بهترین گزینه به عنوان کفپوش اپوکسی پارکینگ و نحوه خرید و  اجرای سیستم های اپوکسی مخصوص پارکینگ، متریال مورد نیاز، مدت زمان اجرای پروژه و قیمت و شرایط دیگر می توانید با مشاورین مجرب شرکت رسپاد، متخص تولید و اجرای کفپوش اپوکسی  تماس بگیرید. این شرکت با هم افزایی تجربیات خود در کنار شرکت همکار خود یعنی شرکت رنگ های صنعتی ایران از مهم ترین برند ها و نام های فعال در زمینه انواع رنگ های صنعتی و پوشش های مختلف در ایران است.

کفپوش اپوکسی پارکینگ

اجرای کفپوش اپوکسی, کفپوش اپوکسی پارگینگ, کفپوش پارکینگ
نوشتهٔ پیشین
تامین و اجرای کفسازی اتاق محفظه ی تست جوی خودروهای شرکت سایپا
نوشتهٔ بعدی
خرید کفپوش پلی یورتان

پست های مرتبط

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
Call Now Button